FUNDACIÓ MARESME: SETEMBRE 2015

Aquest mes recolzem a Fundació El Maresme:

La Fundació privada el Maresme pro persones amb discapacitat intel•lectual és una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre que promou i impulsa la integració social i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual de la comarca del Maresme i de les seves famílies.

La Fundació procura donar resposta a les necessitats i demandes d’aquest col•lectiu organitzant una àmplia xarxa de serveis i centres que ofereixen una atenció amb continuïtat.

La Fundació el Maresme va ser constituïda en 28 de novembre de 1994 continuant la tasca iniciada l’any 1966 per l’associació Patronat pro persones amb disminució psíquica del Maresme.

La missió de la Fundació és impulsar i fer respectar els drets de les persones amb discapacitat intel•lectual, fer-les visibles a la societat, reclamar i afavorir la seva participació activa i acompanyar-les en el seu procés vital d’adaptació, creixement i inclusió social.

La Fundació Maresme, amb l’àrea del Centre Especial de Treball (CEO del Maresme), ofereix serveis a empreses en els àmbits de manipulats, reciclatge, neteja i jardineria, té una plantilla d’usuaris que preparen productes propis per vendre, en els sectors de l’artesania i l’horta ecològica.