POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE:

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de la persona interessada seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de OPEN PRISMA SL.

CIF / NIF: B67573063
Dir. Postal: Av Diagonal 177 5a planta 08021 Barcelona BARCELONA
Telèfon: 676341575
Correu elect: contacto@sergitorres.es
Pàgina web: www.sergitorres.es

REPRESENTANT:

És el mateix responsable o el seu representant legal, si escau.

DPD:

No es contempla cap delegat de protecció de dades (DPD), ja que no és necessari a causa de l’tipus de tractaments que es realitzen i als resultats obtinguts en l’anàlisi de riscos previ que s’ha realitzat.

FINALITAT:

Informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.

LEGITIMACIO:

El consentiment de la persona interessada atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites. Aquest consentiment reuneix els requisits exigits pel RGPD. I es faculta l’interessat de sistemes per a retirar el consentiment prestat.

CATEGORIES:

Les dades d’identificació facilitades per l’usuari conformen tractaments d’escàs risc per a les drets i llibertats de les persones.

CONSERVACIÓ:

Pel temps necessari per al seu tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui el seu interès pels serveis oferts, així com en el seu cas la relació contractual i no informe d’eliminar-I sempre, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

DESTINATARIS:

No es fan cessions de dades, excepte que hi hagi una obligació legal.
No es considera cessions de dades les dades comunicades als encarregats de tractaments ni a persones que actuïn sota la dependència de l’responsable.

Són ENCARREGATS de el tractament de SERGI TORRES els següents:

• SSII: SERLIBREMENTE titularitat de RODRIGO ANDRES SALA PIEPOCH
• GESTORIA: GESTORIA ARENYS
• HOSTING: Raiola NETWORKS S.L.
• EMAIL-MÀRQUETING: THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC desenvolupador de MailChimp
• PLATAFORMES DE VENDA D’ENTRADES: TECTELTIC ON-LINE SL

No es realitzen transferències internacionals de dades.