AVÍS LEGAL

1.- DADES IDENTIFICATIVES

 

Aquest web, el seu titular és:

OPEN PRISMA SL

amb CIF: B67573063

i domicili en

Caminet de les Vinyes, 15

Mataró. (Barcelona)

i correu electrònic openprismasl@gmail.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 47215, full núm 544.962, inscripció: 1r està constituïda pel web associat a l’domini: sergitorres.es

D’ara endavant a titular l’anomenarem “Sergi Torres“.
2.- USUARIS

La utilització d’aquesta web atribueix la condició d’USUARI a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal.

Alguns aspectes d’aquesta web, per la seva especialitat, podrien estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, de manera que també han de ser acceptades per l’usuari que els utilitzi o accedeixi a ells.

L’usuari declara sota la seva responsabilitat ser major de 14 anys i tenir capacitat suficient per a la contractació o per al tractament de les dades de què es tracti, de manera que Sergi Torres no és responsable de l’incompliment d’aquest requisit.

 

3.- ÚS DEL Lloc Web

El Usuario se compromete a utilizar la Web , los contenidos y servicios de conformidad con la Ley, el presente Aviso Legal, las buenas costumbres y el orden público.

Del mismo modo, el Usuario se obliga a no utilizar la Web  o los servicios que se presten a través de ella con fines o efectos ilícitos o contrarios al contenido del presente Aviso Legal, lesivos de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la Web o sus servicios, o impedir un normal disfrute de la Web por otros Usuarios.

Asimismo, el Usuario se compromete expresamente a no destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos y demás que se encuentren en esta Web .

El Usuario se compromete a no obstaculizar el acceso de otros usuarios al servicio de acceso mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales Sergi Torres presta el servicio, así como a no realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas.

El Usuario se compromete a no introducir programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los sistemas informáticos de  Sergi Torres o de terceros.

 

4.- Protecció de Dades

Les dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de OPEN PRISMA SL, amb CIF B67573063, adreça postal: Caminet de les Vinyes, 15 Mataró. (Barcelona), amb la finalitat de informar i gestionar de les activitats, serveis i productes que li hem ofert i els sol·licitats i contractats, així com per informar de les notícies, novetats i actualitzacions que es vagin produint en els mateixos, no sent utilitzats per a altres finalitats.

Les dades proporcionades els conservarem durant el temps necessari per complir amb la finalitat sol·licitada i mentre es mantingui l’interès pels serveis oferts i prestats, i no ens informe d’eliminar-los; o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les seves dades les comunicarem als nostres encarregats de l’tractament per a donar compliment al que ens ha sol·licitat, però en cap cas els cedirem a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, ni en l’elaboració de perfils, davant la següent adreça openprismasl@gmail.com

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre la nostra política de Protecció de Dades en:

https://sergitorres.es/ca/politica-de-privacitat/

 

5.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d’aquesta web, textos, fotografies, gràfics, imatges, sons, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc., així com els noms comercials, les marques i altres signes distintius, són propietat de Sergi Torres o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, no adquirint l’usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquesta web.

El seu contingut no podrà ser objecte de manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, tansmissió, adaptació, traducció, etc.) per part de la persona usuària o de terceres persones, ja sigui total o parcialment, sense l’expressa autorització. I queda absolutament prohibida la seva distribució, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no siga expressament autoritzat pel titular.

 

6.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Projecte lliurement no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7.- MODIFICACIONS

Sergi Torres es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

8.- ENLLAÇOS

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l’enllaç i per escrit.

D’altra banda, si des de la web de la qual és titular Sergi Torres es pot, o es pogués en el seu moment, accedir a altres enllaços o hipervincles a llocs webs de tercers, informem que les polítiques de privacitat dels tercers són aliens a Sergi torres. Per això, a l’accedir a aquests llocs web (o portals) vostè pot decidir si accepta o no les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

En cap cas Sergi Torres, creadora d’aquesta web, assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

 

9.- DRET D’EXCLUSIÓ

Sergi Torres es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Lloc Web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

10.- GENERALITATS

Sergi Torres perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11.- Legislació aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquest web, serà la llei espanyola.

 

12.- PLATAFORMA EUROPEA DE “RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA”.

Per a la resolució de litigis en línia en matèria de consum d’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.   Aquesta adreça només està disponible per a consumidors residents a la UE. És, per tant, incompatible amb conflictes generats amb altres països.