ASSOCIACIÓ RUMB NOU

“Som una associació sense ànim de lucre que treballem en l’àmbit d’addiccions des de fa més de 35 anys, intentant alleujar la situació problemàtica que l’ús inadequat de substàncies tòxiques, ha provocat als joves i les seves famílies. Ajudant-los a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives”.

https://www.asociacionnuevorumbo.es/