"No m’interessen les meves opinions ,
sinó l’ÉSSER que hi viu
darrera"

"El qui és intel.ligent emocionalment
viu en pau, sense importar-li quina emoció
està sentint"

¿Quan ens atrevirem a ser feliços
només pel Fet Simple d’Existir?

"El conflicte no és conflictiu,
és un mecanisme d’ensenyament
per descobrir què és la pau"