COOPERATIVA – EL SUBMARÍ LILA

El “Submarí Lila” és una cooperativa de pares, mares i educadors que va començar el seu camí el 2007 i que han aconseguit legislar la seva escola de primària.
El seu objectiu és construir a través de l’experiència diària i la reflexió, un model de convivència que respecti els processos de creixement i desenvolupament de petits i adults en col·laboració i coordinació amb l’entorn natural, social i cultural.

Visita aquí el web del Submarí Lila