Alinur – Centre d’Educació Especial

Alinur és un Centre d’Educació Especial, de la ciutat d’Alacant per a persones amb discapacitat intel·lectual, que des de 1991 ofereix una alternativa a aquells nois i noies que volen continuar la seva formació en un centre específic un cop finalitzada la seva etapa escolar en els centres ordinaris, dispensant-un ensenyament individualitzat atenent al seu ritme d’aprenentatge.

Alinur treballa amb un projecte de formació integral basat en la intel·ligència emocional. Aquesta metodologia ofereix noves alternatives per a l’educació i formació de les persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit psicològic, intel·lectual, social, físic i emocional, cobrint totes les seves etapes de desenvolupament.

visita el web de Alinur aquí